Pri dobrej údržbe prežijú moderné autá motory. Bohužiaľ, občas sa poruchám nevyhnú. K najvážnejším komplikáciám patrí poškodené tesnenie valcov hlavy. Poradíme, ako rozpoznať problém.

Moderné motory sú síce spoľahlivé, no v prípade poškodenia tesnenia hlavy valcov je situácia kritická. Chladenie alebo mazanie motora môže byť ovplyvnené v závislosti od typu poškodenia tesnenia a v niektorých prípadoch aj oboje. Ak máte podozrenie na poškodenie tesnenia, okamžite sa s týmto problémom vyrovnajte. Výmena tesnenia hlavy valcov nie je lacná a môže sa pohybovať v niekoľkých stovkách eur, no ignorovanie tohto defektu bude mať oveľa väčšiu cenovku. Motorista totiž riskuje úplné poškodenie motora.

Navyše, dôkladná kontrola a včasná údržba sú kľúčové pre predchádzanie týmto problémom. Pravidelná výmena chladiacej kvapaliny a oleja je nevyhnutná pre udržanie motora v optimálnom stave. Dbajte aj na správnu prevádzku a vyhýbajte sa preťaženiu motora, čo môže prispieť k dlhšej životnosti.

Ako identifikovať základné symptómy?

V bloku motora sa nachádzajú tesne vedľa seba olejové a chladiace vedenie, ktoré prechádzajú okolo spaľovacích komôr a do hlavy valcov, teda aj cez tesnenie. V prípade poškodenia v tejto oblasti už nie sú systémy dostatočne oddelené a dochádza k zmiešaniu oleja a chladiacej kvapaliny.

Chybné tesnenie sa prejavuje niekoľkými charakteristickými znakmi. V chladiacej kvapaline môžu byť viditeľné stopy oleja alebo naopak, môže sa v oleji nachádzať chladiaca kvapalina. Kontrola trvá len pár sekúnd v oboch prípadoch. Stačí otvoriť kapotu motora a príslušný vstup otvor. Ak je v chladiacej kvapaline prítomný olej, na vnútornej strane viečka a v nádobke sa objaví svetlá pena alebo olejovitá emulzia. Ďalšou možnosťou sú hnedé škvrny v kvapaline. Pri kontrole oleja je potrebná väčšia pozornosť, ak na meracej tyčinke zbadáte kvapky vody.

Je dôležité mať na pamäti, že porucha tesnenia môže mať vážne následky pre funkčnosť motora. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať tieto systémy a pri akomkoľvek podozrení na problém vyhľadať odbornú pomoc.

Symptómom ďalším je náhle zvýšenie olejovej spotreby, ktoré môže naznačovať, že čoraz viac oleja preniká do chladiaceho systému. Kritické je však najmä opačné – prítomnosť chladiacej kvapaliny v olejovom systéme. Chladenie je znížené kvôli poklesu hladiny chladiacej kvapaliny a motor hrozí prehriatiu. Okrem toho voda zhoršuje mazacie vlastnosti oleja, čo môže spôsobiť poškodenie ložísk a vačkového hriadeľa. V prípade zdravého motora sa takmer nepotrebuje doplňovať chladiacu kvapalinu. Ak však kvapalina začne zmiznúť a nezistíte únik z motora, hadíc ani chladiča, je potrebné skontrolovať, či sa nedostala do olejového okruhu.

Poškodené tesnenie hlavy valcov nemusí mať vplyv len na zmiešanie prevádzkových kvapalín. Za istých okolností môže unikať z motora alebo do spaľovacej komory. Ak došlo k úniku z motora, spoznáte to podľa vlhkosti alebo oleja tesne pod hlavou valcov. Ďalšou možnosťou je preniknutie oleja alebo chladiacej kvapaliny do spaľovacej komory. Voda sa vyparí a z výfuku sa vydáva biely dym. Ak sa do spaľovacej komory dostane olej, z výfuku uniká modrastý dym. Avšak odlišné zafarbenie výfukových plynov sa pri poškodenom tesnení hlavy valcov môže prejaviť až pri vyššom zaťažení motora.

Je dôležité venovať pozornosť týmto symptómom a pri prvých podozreniach na poruchu sa obrátiť na odborníka, aby sa predišlo vážnym poškodeniam motora. Pravidelná údržba a kontrola sú nevyhnutné pre zachovanie správneho fungovania motorového systému.

Najčastejšie dôvody poškodenia hlavy valcov a ich tesnenia

Tesnenia hlavy valcov by v zásade mali vydržať po celú životnosť vozidla. Zväčša sa však poškodia pri výraznom tepelnom zaťažení motora, napríklad v dôsledku nefunkčného ventilátora, termostatu alebo vodného čerpadla. Ďalšie príčiny môžu byť nízka úroveň chladiacej kvapaliny alebo nesprávne zvolená nemrznúca zmes. Tesneniam tiež neprospieva dlhodobé odstavenie vozidla, nesprávne uťahovanie skrutiek hlavy valcov alebo nekvalitná montáž, najmä ak nie je správne zbrúsená spojovacia plocha medzi blokom motora a hlavou valcov. Samotný vodič môže tiež prispieť k poškodeniu tesnenia agresívnou jazdou, ktorá spôsobuje výrazné prehrievanie motora.

Pri prvých príznakoch problému je dôležité okamžite zareagovať a vyhľadať odbornú pomoc, aby sa predišlo ďalším komplikáciám. Pravidelná údržba a starostlivosť o chladiaci systém sú nevyhnutné pre dlhšiu životnosť tesnenia a bezproblémový chod motora.

Potenciálne škody

Podceňovať dôsledky poškodeného tesnenia hlavy valcov sa neodporúča. Vstup veľkého množstva vody do spaľovacej komory spôsobuje tzv. vodný ráz. Voda je prakticky nestlačiteľná a vodný ráz je tlaková vlna, ktorú vytvára pohyb piestu. To môže mať za následok poškodenie rôznych častí motora, napríklad deformáciu ojníc. Ak sa olej dostane do chladiacej kvapaliny, môže sa vedenie upchať a výsledkom je zapečenie motora. Najmenej vážnym následkom je výrazný pokles výkonu a nepravidelný chod motora.

Je dôležité pravidelne kontrolovať a udržiavať chladiaci systém, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia tesnenia hlavy valcov. Odborná prehliadka vozidla a včasná identifikácia príznakov problému môže predísť závažnejším následkom a drahým opravám. Pri akýchkoľvek podozreniach na poškodené tesnenie je vhodné vyhľadať mechanika, aby sa problematika dôkladne preskúmala a prípadné opravy vykonali včas.

Prečo je oprava príliš drahá a nečinnosť predražuje

Niektorí šikovnejší motoristi si síce trúfnu vymeniť tesnenie sami, pre väčšinu však to znamená návštevu servisu. Navštíviť by mal byť odborník na opravy, keďže už chybná demontáž hlavy valcov môže spôsobiť drahé škody. Hlava valcov musí byť demontovaná stanoveným spôsobom, napríklad, skrutky musia byť uvoľnené a uťahované presne daným momentom a v správnom poradí. Poradie uvoľňovania skrutiek a ich následné uťahovanie, vrátane potrebného momentu, je stanovené výrobcom a musí sa bezpodmienečne dodržiavať!

Pri výmene tesnenia hlavy valcov je tiež dôležité použiť kvalitné náhradné diely a správne tesniace materiály. Nekvalitné tesnenie môže spôsobiť opätovné unikanie kvapalín a znovu sa objavia problémy. Pri montáži nového tesnenia je potrebné dbať na čistotu povrchov a dôkladne skontrolovať aj ďalšie súčasti, ako sú skrutky a tesnenia.

Výmena tesnenia hlavy valcov môže trvať od troch do desiatich hodín v závislosti od typu motora, a celkové náklady sa pohybujú v rozmedzí niekoľkých stoviek eur, najčastejšie cez 500 eur. Náklady sa môžu zvýšiť, ak mechanici zistia deformáciu dotykovej plochy medzi hlavou valcov a blokom motora. Tieto plochy musia byť dôkladne vybrúsené, inak by sa mohlo vyskytnúť netesnosť a spôsobiť problémy.

Samotné diely nie sú veľmi drahé, najväčším faktorom nákladov je pracovný čas. Po rozobratí hlavy valcov je odporúčané vymeniť okrem tesnenia aj skrutky hlavy valcov, olej a chladiacu kvapalinu. Ak sa olej dostal do chladiaceho systému alebo voda do olejového systému, je potrebné očistiť príslušné okruhy. Vzhľadom na to, že rozobratie hlavy valcov zahŕňa aj demontáž rozvodového remeňa, odporúča sa jeho výmena. To znamená výmenu celej rozvodovej súpravy, pričom náklady sa pohybujú medzi 200 a 300 eur v závislosti od servisu a dielov.

Pri demontáži hlavy valcov je vhodné skontrolovať ventilovú vôľu a prípadne ju upraviť a vymeniť tesnenia. Samozrejme, je dôležité skontrolovať, či na hlave nie sú prítomné trhliny. Na tento účel sa hlava valcov umiestni do špeciálneho zariadenia, ktoré pod tlakom strieka farbenú kvapalinu.