Zadrhnutie motora je stav, keď sa piest zasekne vo valci motora a prestane sa pohybovať. Tento stav môže spôsobiť vážne poškodenie motora, ktoré si vyžaduje drahú opravu alebo výmenu. Zadrhnutie motora je nebezpečné nielen pre motor, ale aj pre vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky, pretože môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.

Príčiny zadrhnutia motora

Zadrhnutie motora môže vzniknúť z rôznych príčin ako napríklad:

– Nedostatok oleja v motore, ktorý spôsobuje nadmerné trenie a zahrievanie piestov a valcov.

– Príliš vysoký tlak v palivovom systéme, ktorý spôsobuje, že sa palivo vstrekuje do valcov v nevhodnom čase a spôsobuje detonáciu.

– Príliš vysoká teplota motora, ktorá zapríčiní stav, kedy sa kovové diely motora rozpínajú a znižujú medzeru medzi piestom a valcom.

– Prítomnosť cudzích predmetov v motore, napríklad nečistôt, vody, kovových triesok alebo iných častíc. Nečistoty poškriabu alebo zablokujú pohyb piestu.

Prejavy zadrhnutia motora

Ak spoznáte, že nie je motor vozidla v poriadku? Napríklad zvýšeným hlukom z motora. Ide o praskavé, škrípavé zvuky alebo zvuky jemného ťukania. Prejavom môže byť tiež znížená výkonnosť motora, ktorá býva sprevádzaná stratou zrýchlenia, vibráciami, dymom alebo v krajnom prípade plameňmi z výfuku. Motor môže kompletne odísť, a to náhle i postupne. Opätovné naštartovanie auta nebude možné. V tomto stave si pripravte oveľa viac peňazí ako ste potrebovali na nové pneumatiky kormoran.

Čo robiť, aby ste predišli zadrhnutiu motora

Pravidelne meňte motorový olej. Okrem výmeny ho aj kontrolujte – objem, stav a možné úniky. Držte sa odporúčaniami výrobcu vozidla. Kontrolovať musíte tiež nastavenie palivového systému, v dobrom stave dokáže zabrániť preplňovaniu paliva. Ďalším bodom kontroly je chladiaci systém. Prehrievanie motora je nebezpečné pre všetky jeho časti. Kvapalinu v chladiacom systéme vymeňte aspoň raz za tri roky a pri prezúvaní, kedy meníte zimné pneumatiky za hoci aj za lacné pneumatiky na leto, dolejte nemrznúcu zmes. Veľa spraví aj váš spôsob jazdy. Kontrolujte otáčky a držte ich v optimálnej výške. Zabránite tak preťaženiu motora.

Oprava zadrhnutého motora je zvyčajne drahšia ako prémiové hliníkové disky a tiež zložitá, pretože si vyžaduje demontáž a výmenu poškodených dielov motora. V niektorých prípadoch môže byť potrebná aj výmena celého motora. Všetko závisí od stupňa a rozsahu poškodenia, typu a veku motora, dostupnosti náhradných dielov a kvality servisu. V každom prípade je lepšie predchádzať zadrhnutiu motora, ako ho riešiť.

Autor: Gabriela Kudláčová