Krátkodobé uzatvorenie alebo prerušenie obvodu v prípade, že dôjde ku zmene podmienok jeho fungovanie. Najčastejšie sa vkladá do systémov, ktoré pracujú s premenlivými veličinami, ako sú teplota, tlak a podobne. Najmä preto sa mikrospínače využívajú v automobilovom a leteckom priemysle, meracích prístrojoch alebo v systémoch vytápania. Mikrospínače sa medzi sebou líši rôznymi parametrami, ktoré definujú ich hlavné využitie. Pri výbere vhodného typu pre konkrétnu aplikáciu je tak nutné sa orientovať podľa niekoľkých kritérií, vďaka ktorým je možné vybrať optimálne riešenie.

Sledované parametre mikrospínačov

Napriek tomu, že mikrospínače majú rozličné tvary a veľkosti, hlavým primárnym parametrom ich výberu je princíp fungovania. Ten špecifikuje tri základné vlastnosti určujúce ich použitie, a to:

  • zapojenie
  • spôsob prepínania a stabilita polôh
  • senzitivita

Zapojenie mikrospínača

Mikrospinac má obvykle tri výstupy, ktoré je možné zapojiť v dvoch variantoch – ako spínač pre uzatvorenie obvodu a spínač pre prerušenie obvodu. Konektory bývajú označené podľa nasledujúcej logiky:

  • NO (čiže Normally Open)
  • NC (čiže Normally Closed)
  • C (alebo COM) – uzemnenie

Zapojenie mikrospínača je vždy realizované do konektora C a potom do jedného z dvoch uvedených, Ak je mikrospínač zapojený do konektora NO, pri tlaku na akčný člen dochádza k uzatvorení obvod, ak je naopak mikrospínač zapojený do konektora NC, pri zaťažení dochádza k prerušeniu obvodu. Tento aspekt je veľmi dobre využiteľný predovšetkým v bezpečnostných obvodoch, ktoré sa s dosiahnutím určitej vlastnosti buď zopnú, alebo sa preruší dodávka prúdu.

Spôsob prepínania a stabilita polôh

Tieto dva parametre určujú, akým spôsobom spínač reaguje na zaťaženie akčného prvku. U prepínania je nutné rozlišovať, ako sa mikrospínač chová pri jeho ovládaní. Základné konštrukčné riešenie mikrospínača počíta s tlačidlom alebo páčkou, ktoré sú oparené pružinkou a po odťažení sa vracajú do pôvodnej polohy, niektoré mikrospínače však fungujú i ako tlačidlá bez pružinky a návrat do stabilnej polohy je nutné iniciovať. Práve preto sú rozoznávané nasledujúce polohy mikrospínača (s udanou stabilitou):

  • ON – mikrospínač je stabilne zapnutý
  • OFF – mikrospínač je stabilne vypnutý
  • (ON) – mikrospínač je zapnutý vo vratnej pozícii (bez stabilného stavu)
  • (OFF) – mikrospínač je vypnutý vo vratne pozícii (bez stabilného stavu)

Senzitivita

Veľmi dôležitou vlastnosťou mikrospínača najmä v aplikáciách v oblasti automatizácie je jeho schopnosť rýchlej reakcie. Tá je daná jeho senzitivitou, tzn. minimálnou silou, ktorú je nutné prekonať aby došlo k zopnutí spínača. Ak teda vyberáte mikrospínač pre jemnú elektroniku, meracie či bezpečnostné zariadenie, je potrebné si overiť rýchlosť reakcie spínača (podľa vzdialenosti, ktorú musí akčný prvok pri spínaní prekonať a minimálnej pôsobiacej sily).