Akumulátor je v aute skrytý pod kapotou, a preto často na neho zabúdame. Napokon sa nám pripomenie aj sám, keď nedokážeme naštartovať. Na funkčnosť autobatérie má veľký vplyv okolitá teplota. Pravda je taká, že autobatérii škodia vysoké i nízke teploty. Čo robiť, aby ste predišli problémom s akumulátorom?

Autobatéria – vplyv vysokej teploty

Vysoké teploty urýchľujú chemické reakcie prebiehajúce v batérii, čím dochádza k jej degradácii a skráteniu životnosti. Teplota nad 25 °C môže viesť k týmto poškodeniam:

  • Strata kapacity: Batéria stráca schopnosť uchovávať energiu, čím sa znižuje jej dojazd.
  • Zvýšené samovybíjanie: Batéria sa rýchlejšie vybíja aj vtedy, keď sa nepoužíva.
  • Deformácii platní: Platne v batérii sa môžu deformovať a prasknúť, následne poškodiť iné časti vozidla.

Autobatéria – vplyv nízkej teploty

Nízke teploty spomaľujú chemické reakcie v batérii, ktoré taktiež znižujú jej výkon a kapacitu. Pri nízkej teplote trpia aj iné časti vozidla, napríklad pneumatiky, a preto sa oplatí inštalovať do vozidla snímač tlaku pneumatík. Teplota pod 0 °C spôsobí batérie tieto poškodenia:

  • Sťažené štartovanie: Batéria nemá dostatok energie na to, aby naštartovala motor auta.
  • Zníženiu dojazdu: Batéria má nižšiu kapacitu, s autom nemusíte prísť do cieľa.
  • Zamrznutiu elektrolytu: Elektrolyt v batérii môže zamrznúť, čím sa batéria stáva nefunkčnou.

Čo môžete urobiť pre ochranu batérie

V zime sa chránite pred nehodou pomalšou jazdou a tiež tak, že vozíte v aute snehové reťaze. V lete si všímate označenie pneumatík a investujete do kvality. Aj pre predĺženie životnosti batérie sa dá spraviť veľa.

Ak je to možné, parkujte auto v garáži, aby ste ho chránili pred priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotnými výkyvmi. V prípade, že je vonku horúco, snažte sa skrátiť jazdy autom a batériu pravidelne kontrolujte. V horúcich dňoch je vhodné prikryť auto plachtou, aby ste ho chránili pred priamym slnečným žiarením. Batéria potrebuje na udržanie optimálneho stavu pravidelnú záťaž. Ak auto dlho stojí, batéria sa môže vybiť. Aspoň raz do týždňa prejdite dlhšiu vzdialenosť, aby ste batériu nabili.

Pravidelne kontrolujte stav batérie a všímajte si akékoľvek známky opotrebenia, napríklad koróziu alebo praskliny na kryte. V servise si môžete nechať zmerať kapacitu batérie a zistiť jej stav. Vždy je dobré mať po ruke nabíjačku autobatérie pre prípad, že by sa batéria vybila. Nezabudnite, že životnosť batérie ovplyvňuje aj jej typ, kvalita a vek. Staršie batérie sú náchylnejšie na poškodenie extrémnymi teplotami. Ak máte starú batériu, je vhodné ju vymeniť za novú.