Najväčší rozdiel medzi batériami a palivovými článkami je ten, že batéria energiu ukladá, zatiaľ čo palivové články energiu vytvárajú konvertovaním dostupného paliva. Palivový článok môže mať batériu ako súčasť systému na ukladanie elektriny, ktorú generuje.

Batérie

Elektrická energia sa do batérie dostáva priamo z továrne alebo pomocou zásuvky. Ak sa batéria vybije, človek je závislý na blízkom zdroji energie alebo si zakúpi novú batériu.

Palivové články

Palivové články sú odlišné. Ako zdroj energie berú napríklad propán, naftu alebo zemný plyn a menia ju na elektrickú energiu. Tak ako dlho sú pripojené ku zdroju, tak dlho vytvárajú elektrickú energiu. Pomocou palivových článkov sa dá v vytvoriť vlastná elektrická energia.

Generátor

Na výrobu elektrickej energie sa dá použiť aj generátor. Ten pracuje na princípe spaľovania zdroja energie, aby vytvoril elektrickú energiu. V podstate sa jedná o malý výbuch paliva ktoré je spaľované. Ten výbuch hýbe valcom a premieňa tým chemickú energiu na mechanickú. Pomocou ďalších mechanických krokov je elektrina vyrábaná.

Tento princíp výbuchu paliva nájdeme aj v spaľovacích motoroch. Dôvodom, prečo sa ich snažia všetci nahradiť je napríklad vyššia produkcia hluku, dymu či toxických zmesí.

Generátor verzus  palivový článok

Na rozdiel od generátora, palivový článok priamo premieňa zdroj energie na elektrinu pomocou chemickej reakcie namiesto toho, aby využíval niekoľko krokov. Toto umožňuje palivovému článku zostať efektívnym, čistým a tichým. Chemická reakcia nevzniká spaľovaním ako pri generátore a výsledok je taký, že palivový článok dokáže vyrábať elektrinu efektívnejšie.

Keď sa jedná o energiu, prenosnosť je jedným z hlavných faktorov. 9 Kg propánová nádrž môže byť premenená na skoro 3400 ampér hodín energie v porovnaní so štandardnou kyselinovou batériou, vážiacou okolo 27 kg, ktorá má iba 80 ampér hodín.

S prenosnými palivovými článkami ako napríklad inovatívny WATT Fuel CELL, môžeš brať palivo so sebou. Od kempovania, plavby, až po odľahlé oblasti si môžeš vytvoriť energiu kedykoľvek a hocikde.

Vodík, elektrina alebo konvenčné palivá?

Zo všetkých spomínaných palív je vodík najčistejší. Kým pri konvenčných palivách ako je nafta a benzín vznikajú škodlivé emisie, výsledným odpadom pri pohone na vodík je čistá voda v podobe pary. Ideálne je, ak sú na výrobu vodíka použité veterné turbíny, vďaka čomu je tento pohon ešte zelenší. Problém vozidiel s vodíkovým pohonom je práve nedostatočne rozvinutá sieť čerpacích staníc na vodík.

Elektrina, ktorá je často označovaná ako zdroj energie z nulovými emisiami je tiež vhodnou alternatívou. Do úvahy však musíme zobrať, že nie je úplne bez emisií. Elektrina a aj systémy spracovania  energie sa totiž musí niekde vyrábať a práve pri jej výrobe vznikajú škodlivé emisie, ktoré sú vypúšťané ovzdušia.

Avšak, aj keď elektráreň na výrobu elektriny používa uhlie, stále je pohon na elektrickú energiu čistejší ako konvenčné palivá. Minimálne človek nedýcha emisie priamo z výfukových plynov a mestské oblasti sú tak odľahčené. Práve preto sa v mnohých mestách vyskytuje zákaz dieselových motorov a dokonca sa samotní výrobcovia rozhodli v budúcnosti úplne výrobu naftového motora zastaviť.