Preliačiny na karosérii vznikajú po krupobití, vandalizme alebo pri nehode.  V prípade preliačiny menšieho rozsahu, ktorá nie je ostro ohraničená a nedošlo k poškodeniu laku, je možné škodu odstrániť pomocou PDR metódy. Neviete, o aký typ opravy ide? Prinášame vám prehľad najčastejších otázok a odpovedí o PDR opravách.

Čo znamená skratka PDR?

Skratka PDR pochádza z anglického slovného spojenia Paintless Dent Repair t.j. oprava bez nutnosti lakovania. Vďaka tejto metóde je karoséria po oprave v stave ako vyjdení z výrobnej linky.

Aké poškodenia PDR opraví?

PDR metódou sa opravujú preliačiny na aute, ktoré spôsobil vandalizmus, krupobitie alebo vznikli pri nehode. Dokonca aj vandalizmus na aute v podobe kopanca je možné opraviť, ak sa v preliačine nepoškodil lak.

Ako prebieha oprava preliačin?

PDR metóda je veľmi šetrná. Pomocou špeciálnej sady na opravu preliačin sa pukliny buď vyťahujú z vrchnej strany karosérie, alebo vytláčajú zvnútra. Ide o veľmi pomalý a precízny proces, pri ktorom nehrozí poškodenie karosérie.

Je oprava PDR metódou drahá?

Cenu opravy preliačin je ťažké určiť bez obhliadky vozidla. Skúsení servisní pracovníci po obhliadke dokážu presne vypočítať rozsah škody a jeho hodnotu. Pri menších preliačinách ide o pár eur, väčšie preliačiny vo veľkom množstve môžu vyjsť na stovky eur.

Prepláca poisťovňa PDR opravy?

V prípade, že máte havarijné poistenie alebo pripoistenie k PZP poisťovňa uhradí opravu preliačin. Môže sa stať, že časť opravy zaplatíte vy, a preto si overte výšku spoluúčasti na daný typ poškodenia.

Je oprava preliačin PDR metódou zdĺhavá?

Na oprave preliačin PDR metódou je skvelá nielen jej šetrnosť, ale tiež dĺžka opravy. Niekedy je možné preliačiny vyrovnať na počkanie. Zväčša však oprava trvá 1 až 3 dni.

Zostanú po PDR oprave stopy na karosérii?

PDR metóda opravy preliačin dostane karosériu do stavu ako pred poškodením. Nebudú vidieť žiadne následky preliačin. Oprava je trvalá a neznižuje hodnotu vozidla. So žiadnou inou metódou opravy karosérie nie je možné dosiahnuť výsledky ako s PDR.